Placidius Valentinianus draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: dominus noster ('onze heer'), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

Valentinianus III was de zoon van Galla Placidia en kleinzoon van Theodosius I. Na een conflict binnen de keizerlijke vluchtte de moeder van Valentinianus met haar zoon naar Constantinopel. In 425, na de dood van Johannes, keerden zij terug naar het Westen en Valentinianus werd te Rome tot keizer verheven. Zijn moeder was regent, maar de eigenlijke macht was in handen van generaal Aetius. Tijdens zijn regeerperiode desintegreerde het Westelijke rijk verder - Afrika werd verloren aan de Vandalen en de Hunnen bedreigden voortdurend het Romeinse Rijk - ook al werd de beroemde Atilla succesvol verslagen bij Mauriacus. Valentinianus III werd in 455 vermoord als gevolg van een samenzwering onder leiding van Petronius Maximus.

12520 Valentinian III 425-455, Gouden Solidus (22mm, 4,45 gram)
Muntplaats: Ravenna
Voorzijde: DN PLA VALENTINIANVS PF AVG; gedrapeerde buste met kuras en rozetdiadeem r.
Keerzijde: VICTORIA AVGGG; in afsnede: CONOB; in veld: R-V; keizer st. fronttaal, met lang kruis en Victoria op globe, plaatst rechtervoet op slang met mensenhoofd
Overig:
RIC 2010/11 and 2018/19; Depeyrot 17/1; Prachtig
€ 1050