Ex Tradart 17 Nov 1994 en oude Franse of Belgische collectie, getuige de begin 20e-eeuwse Franstalig beschreven munthouder.

Trajanus werd in circa 52 n.Chr. geboren in Spanje. Hij maakte een glansrijke militaire carrière en werd uiteindelijk, toen hij gouverneur van Germania Superior was, geadopteerd door de oude keizer Nerva. Tijdens zijn regering als keizer werden er veel bouwprojecten ondernomen in Rome en werd de infrastructuur van het rijk geperfectioneerd. Onder Trajanus was de oppervlakte van het Romeinse rijk het grootst, onder andere door de verovering van de nieuwe provincie Dacië. De beroemde 'Zuil van Trajanus' memoreert deze expeditie. Uiteindelijk vestigde hij zijn aandacht op het oosten, maar na het toevoegen van vier nieuwe provincies aldaar, braken er elders in het rijk opstanden uit. Trajanus stierf tijdens zijn terugtocht naar Rome in 117.

16101 Trajanus 98-117, AR Denarius (19mm, 3,19 gram)
Muntplaats: Rome 112-14
Voorzijde: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI PP; Gedr. en gelauw. buste r.
Keerzijde: SPQR OPTIMO PRINCIPI; aquila tussen standaards
Overig:
RIC 294; Zfr+, zilvertoning, kleine flan flaw vz.
€ 150