Ex verzameling De Bekker (1865-1953), Nederland. F.H.M. de Bekker was schoolmeester in Boxtel (1881-1891) en Vught (1891-1922) en vanaf 1922 stadsarchivaris te Vught. Hij begon met verzamelen als kind van zeven, toen hij een muntkabinet kreeg van zijn vader, burgemeester van Engelen 1866-1894, en ook verzamelaar van Romeinse munten.

De Romeinen noemden zichzelf SPQR - Senatus Popules que Romanus - Senaat en Volk van Rome.

Trajanus werd in circa 52 n.Chr. geboren in Spanje. Hij maakte een glansrijke militaire carrière en werd uiteindelijk, toen hij gouverneur van Germania Superior was, geadopteerd door de oude keizer Nerva. Tijdens zijn regering als keizer werden er veel bouwprojecten ondernomen in Rome en werd de infrastructuur van het rijk geperfectioneerd. Onder Trajanus was de oppervlakte van het Romeinse rijk het grootst, onder andere door de verovering van de nieuwe provincie Dacië. De beroemde 'Zuil van Trajanus' memoreert deze expeditie. Uiteindelijk vestigde hij zijn aandacht op het oosten, maar na het toevoegen van vier nieuwe provincies aldaar, braken er elders in het rijk opstanden uit. Trajanus stierf tijdens zijn terugtocht naar Rome in 117.

16512 Trajan 98-117, AR Denarius (18mm, 3.06 gram)
Muntplaats: Rome 103-111
Voorzijde: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P; gelauwerd hoofd r.
Keerzijde: SPQR OPTIMO PRINCIPI; Trajanus staande frontaal, gekroond door Victoria
Overig:
RIC 212; bijna Pr, donkere zilvertoning, krasje vz.
€ 175