Quintus Herennius Etruscus Messius Decius draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: nobilissimus caesar ('meest edele kroonprins/onderkeizer').

Mercurius, de Romeinse pendant van Hermes, is de boodschapper van de goden. Hij is de schutspatroon van reizigers, kooplui en dieven. Hij draagt een gevleugelde hoed of een zogenaamde petasus, een breed hoofddeksel, bij uitstek geschikt om reizigers tegen de brandende zon te beschermen. Verder heeft hij nog een beurs en een caduceus.

Herennius Etruscus was de oudere zoon van Trajanus Decius en Herennia Etruscilla. Hij werd in 250 n.C. tot caesar benoemd. Hij vergezelde zijn vader in de oorlog tegen de Gothen, en zij lieten samen het leven op het slagveld, laat 251 n.C., toen hij net tot 'augustus' - keizer - verheven was.

16630 Herennius Etruscus Caesar 250-251 AD, AR Antoninianus (22mm, 3.82 gram)
Muntplaats: Rome
Voorzijde: Q HER ETR MES DECIVS NOB C; gedrapeerde buste met stralenkroon r.
Keerzijde: PIETAS AVGG; Mercurius staande l. met caduceus en beurs
Overig:
RIC 142b; Zfr
€ 60