Fides is de verpersoonlijking van vertrouwen en loyaliteit. Zij heeft een patera (offerschaal) en cornucopiae (hoorn van overvloed). Als Fides Militum (de trouw van het leger) heeft ze twee standaards of een standaard en een scepter.

Hadrianus werd in het jaar 76 geboren in Italica. Hij verloor zijn vader op tienjarige leeftijd en kwam onder de hoede van de toekomstige keizer Trajanus. Vlak voor de dood van Trajanus werd hij als zoon geadopteerd en in 117 werd hij keizer. Zijn regeringsperiode was relatief vreedzaam. Hadrianus reisde het gehele rijk door (wat uitvoerig werd gecommemoreerd op munten). Hij was een uiterst competent heerser en liefhebber van de schone kunsten. Hadrianus schijnt vanwege dat laatste de bijnaam 'Graeculus' (het Griekje) te hebben gehad. De keizer stierf in 138 te Baiae na een lang ziekbed.

16667 Hadrianus 117-138, AR Denarius (17mm, 3.53 g)
Muntplaats: Rome
Voorzijde: HADRIANVS AVG COS III PP; buste blootshoofds r.
Keerzijde: FIDES PVBLICA; Fides staande r. met fruitschaal en aren
Overig:
RIC 241a; Zfr+
€ 110