RIC vermeldt de kwart follis van deze serie niet, ook al was die beschreven door Cohen (no. 182). Deze denominatie is zeer zeldzaam, maar het type heeft een nog veel zeldzamere pendant in de kwart follis van Divus Claudius II met kz. omschrift MEMORIAE REST (Zschucke 8.3), ter ere van de herstelde cultus van de vergoddelijkte Claudius II, die door Constantijn als voorvader werd geclaimd.

In de eerste tetrarchie (292-305) was Constantius I caesar (onderkeizer) van het westen van het Romeinse rijk, onder Maximianus. Na de abdicatie van Diocletianus en Maximianus werd hij, samen met Galerius, keizer. Hij had al onder Aurelianus en Probus zijn militaire bekwaamheden getoond. Zijn belangrijkste wapenfeit was het verdrijven van Allectus, de laatste 'usurpator' in Britannia (296). In 306 stierf Constantius in York, nadat hij een invasie van de Picten had afgeweerd.

16687 Divus Constantius I, gest. 306, AE 1/4 Follis (17mm, 1,80 g)
Muntplaats: Trier 307- 308
Voorzijde: DIVO CONSTANTIO PIO; gelauwerde en gesluierde buste r.
Keerzijde: MEMORIA FELIX; brandend altaar met adelaar aan weerszijden; in afsnede, PTR
Overig:
Zschucke 8.2; RIC - (Cf. VI 790 (halve follis); Zfr, krasje vz.
€ 165