Elagabalus, op munten Marcus Aurelius Antoninus geheten, draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: Imperator Caesar, een keizerlijke erenaam (Imperator betekent oorspronkelijk 'opperbevelhebber') en Augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke erenaam).

De keerzijde beeldt volgens het omschrift de 'Overwinning van keizer Antoninus' uit.

De verpersoonlijking van de overwinning wordt altijd gevleugeld afgebeeld. Ze draagt een krans en een palm. Andere attributen die met Victoria samenhangen zijn een schild en een trofee.

Elagabalus (of Heliogabalus) werd in 218 uitgeroepen tot keizer. Hij was op dat moment 14 jaar oud, maar hij was ook al hogepriester van de Semitische zonnegod Elagabal (ge´dentificeerd met de Romeinse zonnegod Sol). Hij maakte zich in Rome bijzonder onpopulair door de cultus van die god boven die van de Romeinse goden te stellen. Op de keerzijde van sommige van zijn munten staat hij afgebeeld als hogepriester van die god ('summus sacerdos augustus'). Elagabalus leefde een leven van uitspattingen en rolde, als we de bronnen mogen geloven, van de ene orgie in de andere. In 222 werd hij samen met zijn moeder, Julia Soaemias, door soldaten om het leven gebracht. Zij werden zo gehaat dat hun lichamen verminkt door de stad geparadeerd werden en uiteindelijk in het riool geworpen.

16715 Elagabalus AD 218-222, AR Antoninianus (23mm, 4,50 gram)
Muntplaats: Rome
Voorzijde: IMP CAES M AVR ANTONINVS AVG; Gedr. buste met stralenkroon en kuras r.
Keerzijde: VICTOR ANTONINI AVG; Victoria lopend r., met krans en palmtak
Overig:
RIC 155; Zfr/Pr
€ 75