Constans II was de zoon van Heraclius Constantijn. In 641 werd hij medekeizer van Heraclonas. Tijdens zijn keizerschap verloren de Byzantijnen voorgoed Egypte aan de Arabieren (642). Dit was een zware klap omdat Egypte vanouds zorgde voor veel rijkdom. Later in zijn heerschappij bevocht hij met een zekere mate van succes de Slaven op de Balkan. Constans vestigde zijn nieuwe keizerlijke residentie in het westen van het Byzantijnse rijk, in Syracuse. In 668 werd hij vermoord en opgevolgd door zijn zoon Constantijn IV.

16996 Constans II 641-668, Gouden Solidus (11mm, 4,40 gram)
Muntplaats: Carthago
Voorzijde: Frontale bustes van Constans (l.) met lange baard en Constantijn IV (r.), baardloos, Constans met kruisglobe
Keerzijde: Frontale bustes van Heraclius (l.) en Tiberius (r.), met groot kruis tussen hen in; P onder kruis
Overig:
Sear 1043 var. (kruis op globe); MIB 72B var. (zelfde); Zfr+, enkele kleine krasjes
€ 450