Constantius II was de tweede zoon van Constantijn en Fausta. Hij werd in 324 bevorderd tot caesar ('kroonprins/onderkeizer'). Na de dood van hun vader Constantijn in 337, erfden zijn drie zoons het rijk. Constantius kreeg de heerschappij over het oosten en is uiteindelijk van de drie zoons het langst keizer geweest. Een groot gedeelte van 's keizers tijd werd doorgebracht in oorlog tegen de Perzen en tegen 'usurpatoren'. In 361 stierf hij een natuurlijke dood tijdens een veldtocht tegen zijn latere opvolger Julianus II.

In numismatisch opzicht is hij belangrijk vanwege zijn munthervorming van 348.

17129 Constantius II 337-361, Gouden 1 Scripulum of 9 Siliquae (15mm, 1,44 gram)
Muntplaats: Rome c. 352-354
Voorzijde: CONSTANTIVS P F AVG; Gedr. buste met diadeem en kuras r.
Keerzijde: VICTORIA AVGVSTORVM; in ex, R; Victoria lopend l. met krans en palm
Overig:
RIC 231; zeer zeldzaam; bijna Pr, licht krasje kz., lichte butsjes aan rand
€ 1100