Exemplaar uit de East Harptree, Somerset muntschat (gevonden 1887, gepubliceerd door Evans, J. in NC (1888) p. 22-46 en Robertson, A., Inventory of Romano-British Coin Hoards, 1424; Ex Spink 16006 (26-27 Sep 2016), 2998 (deel) en CNG Triton XXI (8 Jan 2018), lot 1587 (deel).

Julianus draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: dominus noster ('onze heer'), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

In het jaar 328 werd Arelate omgedoopt tot 'Constantina' ter ere van Constantijn II caesar. Vanaf dan vinden we in plaats van ARL de letters CONST in de afsnede van munten als muntteken.

Julianus II, telg uit de Constantijn-familie, kreeg later van christelijke geschiedschrijvers de bijnaam 'Afvallige' omdat hij terug wilde naar de oude heidense Romeinse religie en niets moest hebben van het christendom. Julianus was, de negatieve portrettering in de latere bronnen ten spijt, een vaardig keizer en een man met respectabele literaire en filosofische kwaliteiten. Sommige van zijn geschriften zijn bewaard gebleven en zijn ook nu nog te lezen. Hij sneuvelde in 363, tijdens een oorlog met de Perzen, na twee jaar keizer te zijn geweest en werd opgevolgd door Jovianus.

17156 Julianus II 360-363, AR Siliqua (17mm, 2,02 gram)
Muntplaats: Arelate
Voorzijde: DN FL CL IVLIANVS PF AVG; Gedr. buste met diadeem en kuras r.
Keerzijde: VOTIS/X/MVLT/XX in krans, met medaillon met daarin •; in afsnede, SCONST
Overig:
RIC 312 (zeldzame variant met stip in medaillon); Zfr/Pr, mooie zilvertoning
€ 275