Ex col. Eberhard Link, Duitsland, en Schenk-Behrens 68 (Essen 1994), kavel 559 met kaartje.

Magnentius draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: dominus noster ('onze heer'), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

Ook al vinden we sinds de bekering van Constantijn de Grote tot het christendom (in 312 n.C.) spaarzaam christelijke symbolen op de Romeinse keizerlijke muntslag, het zou nog tot Magnentius (350-53) duren totdat een munt geslagen werd met een geheel christelijk munttype. En Magnentius was niet eens christen - hij deed het om praktische propagandistische redenen. Het christogram bestaat uit de letters chi en rho, de eerste twee letters van de naam Christus in het Grieks (XPISTOS). De alpha en de omega zijn de eerste en de laatste letters van het Griekse alfabet en vormen een verwijzing naar de eeuwigheid en alomvattendheid van God, een idee afkomstig uit het bijbelboek Openbaring.Magnentius kwam uit een 'barbaarse' familie, maar doorliep zoals vele niet-Romeinen in zijn tijd, een glansrijke carrière in het leger. Toen hij generaal was in het leger van Constans, deed hij zelf een greep naar de keizerlijke macht en zijn soldaten steunden hem. Na de dood van de Constans voerde Magnentius het bewind over het grootste gedeelte van het westelijke Romeinse rijk. Constantius II, de keizer van het oosten, accepteerde de tegenkeizer niet en wist hem na de slag bij Mursa (eind 351) terug te dringen tot Gallië. In 353 werd hij verslagen, in de steek gelaten door zijn troepen, en pleegde zelfmoord. Zijn broer Decentius, die hij in 351 tot 'caesar' had benoemd, deed hetzelfde toen hij het nieuws van Magnentius' nederlaag en dood hoorde.

17269 Magnentius 350-353, AE1 (28mm, 7,48 gram)
Muntplaats: Amiens 353
Voorzijde: DN MAGNEN-TIVS PF AVG; gedr. buste r. met kuras, blootshoofds
Keerzijde: SALVS DD NN AVG ET CAES; In afsnede, AMB; Groot christogram met alpha en omega in veld
Overig:
RIC 34320; Bastien 135; Zfr
€ 190