Ex Muntschat East Harptree, Somerset (Gevonden 1887, gepubliceerd Evans, J. in NC (1888) p. 22-46 en Robertson, A., Inventory of Romano-British Coin Hoards, 1424).

Julianus draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: dominus noster ('onze heer'), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

Julianus II, telg uit de Constantijn-familie, kreeg later van christelijke geschiedschrijvers de bijnaam 'Afvallige' omdat hij terug wilde naar de oude heidense Romeinse religie en niets moest hebben van het christendom. Julianus was, de negatieve portrettering in de latere bronnen ten spijt, een vaardig keizer en een man met respectabele literaire en filosofische kwaliteiten. Sommige van zijn geschriften zijn bewaard gebleven en zijn ook nu nog te lezen. Hij sneuvelde in 363, tijdens een oorlog met de Perzen, na twee jaar keizer te zijn geweest en werd opgevolgd door Jovianus.

17597 Julianus II 360-363, AR Siliqua (17mm, 2,17 gram)
Muntplaats: Arelate
Voorzijde: DN FL CL IVLIA-NVS PF AVG; Gedr. buste met diadeem en kuras r.
Keerzijde: VOTIS/X/MVLT/XX in krans met medaillon van adelaar boven; in afsnede, SCONST
Overig:
Ex East Harptree Muntschat (1887); RIC 311 (officina niet in RIC voor omschriftbreuk); Zfr/Pr, getoond
€ 225