Matidia was de nicht van Trajanus, de dochter van diens zuster Marciana. De kinderloze Trajanus behandelde deze nicht als zijn eigen dochter, en na de dood van haar moeder kreeg zij de titel 'augusta', keizerin. Matidia was de moeder van Sabina, de vrouw van Hadrianus, en de overgrootmoeder van Marcus Aurelius via haar andere dochter Rupilia Faustina.

Trajanus werd in circa 52 n.Chr. geboren in Spanje. Hij maakte een glansrijke militaire carrière en werd uiteindelijk, toen hij gouverneur van Germania Superior was, geadopteerd door de oude keizer Nerva. Tijdens zijn regering als keizer werden er veel bouwprojecten ondernomen in Rome en werd de infrastructuur van het rijk geperfectioneerd. Onder Trajanus was de oppervlakte van het Romeinse rijk het grootst, onder andere door de verovering van de nieuwe provincie Dacië. De beroemde 'Zuil van Trajanus' memoreert deze expeditie. Uiteindelijk vestigde hij zijn aandacht op het oosten, maar na het toevoegen van vier nieuwe provincies aldaar, braken er elders in het rijk opstanden uit. Trajanus stierf tijdens zijn terugtocht naar Rome in 117.

17614 Trajanus 98-117, met Matidia. AE 27mm (13,01 gram) gedateerd jaar 132, 113/114 n.C.
Muntplaats: Cilicia, Anazarbus
Voorzijde: AVTO KAIC NEP TRAIANOC CE ΓERM ΔA; gelauwerd hoofd Trajanus r.
Keerzijde: KAICAPE [ΠP ANAZAPBΩ MAT]IΔIAN CE - ET BΛP; buste Matidia r.
Overig:
Ziegler 113; RPC 3370; SNG Levante 1385; Zfr
€ 300