Caracalla draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: pontifex maximus (hogepriester), bekleed met de macht van volkstribuun ('tribunicia potestas') voor de 19e maal, consul (regeringsambt) voor de 4e maal en pater patriae ('vader van zijn vaderland').

De zonnegod Sol, in het Grieks Helios, wordt naakt afgebeeld met een stralenkroon. Soms heeft hij zijn rechterhand omhoog geheven als groet, een globe in de andere hand.

Een van de eerste dingen die Caracalla deed nadat zijn vader Septimius Severus overleden was, was het uit de weg ruimen van zijn broertje Geta. Die werd, naar verluidt, vermoord in de armen van hun moeder Julia Domna. Om zijn misdaad te rechtvaardigen beschuldigde hij Geta van een samenzwering tegen zijn leven. Onder zijn bewind kregen alle inwoners van het Romeinse rijk het Romeinse burgerrecht. Tijdens een reis werd hij in 217 vermoord op orders van Macrinus, de hoofdman van de Praetoriaanse Garde. De jonge keizer werd geŽxecuteerd terwijl hij in de berm zijn behoefte deed.

18360 Caracalla 198-217, AR Denarius (19 mm, 3,16 gram)
Muntplaats: Rome 216
Voorzijde: ANTONINVS PIVS AVG GERM; gelauwerd hoofd r.
Keerzijde: PM TR P XVIIII COS IIII PP; Sol staande frontaal, hoofd l., r. hand geheven en globe in l. hand
Overig:
RIC 281b; prachtig
€ 110