Gordianus draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: imperator (oorspronkelijk 'opperbevelhebber'. Een keizerlijke eretitel), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

Salus is de verpersoonlijking van gezondheid, en meer in het algemeen van veiligheid en welzijn. Zij wordt gewoonlijk afgebeeld als een vrouw die een slang van een patera (offerschaal) voedt.

Gordianus III werd in 238 op 13-jarige leeftijd door de Praetoriaanse Garde uitgeroepen tot keizer. Hij behaalde militaire successen tegen de Perzen, maar kon niet lang genieten van zijn overwinningen. In 244 werd hij na het verraad van de latere keizer Philippus door zijn eigen troepen afgezet en vermoord.

18362 Gordianus III 238-244, AR Denarius (20 mm, 2,69 gram)
Muntplaats: Rome 241
Voorzijde: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG; gedr. en gelauw. buste met kuras r.
Keerzijde: SALVS AVGVSTI; Salus staande frontaal, hoofd r., slang voedend van offerschaal
Overig:
RIC 129A; als geslagen
€ 85