18432 Artavasdos, strategos van Anatolikon (de latere usurpator van 742-743), Byzantijns loodzegel (30x24mm, 16,10 gram)
 
  Kruisvormig monogram ΘEOTOKE BOHΘEI; TW ΔU ΛW CU in kwadranten
  +APTAV|ACΔO CTP|A TWN AN|[A]TOΛIK, in vier regels
 
Zacos/Veglery 1745; ongepubliceerd parallel exemplaar in Dumbarton Oaks: BZS.1951.31.5.2408; Zfr+, oxidatiesporen
€ 200