Ex verzameling Giovanni Dattari (1853-1923). Dattari was handelaar in Egyptische, Griekse en Romeinse oudheden in Cairo. Zijn persoonlijke muntenverzameling telde meer dan 25.000 stukken. Dattari's monografie over de Romeinse muntslag in AlexandriŽ, gepubliceerd in 1901, is nog steeds een van de belangrijkste referentiewerken voor dat numismatische onderwerp. Een groot gedeelte van de verzameling Dattari werd gedoneerd aan het Museo Nazionale Romano. De rest werd particulier verkocht door zijn erfgenamen.

Constantijn werd rond 274 geboren in Naissus, in de provincie MoesiŽ, als zoon van de latere keizer Constantius I en Helena. Na de dood van zijn vader, in 306, werd hij door de legioenen tot keizer uitgeroepen, maar hij moest zijn keizerstitel weer inleveren op gezag van Galerius. In 307 werd hij opnieuw keizer en vanaf dan begint de 'tocht naar de alleenheerschappij'. Hij bevocht en overwon diverse 'medekeizers' als Maxentius, Licinius en de oude Maximianus. In 324, toen Licinius overwonnen werd, was hij alleenheerser van het rijk. Constantijn staat bekend als de eerste christelijke keizer, sinds zijn visioen tijdens de slag bij de Milvische brug tegen Maxentius. Hij stichtte de stad Constantinopel in 330 als nieuwe hoofdstad van het rijk. Constantijn stierf in 337 aan een ziekte.

18460 Constantijn de Grote 307-337, AE Follis (20mm, 3,75 gram)
Muntplaats: Ticinum 320-21
Voorzijde: CONSTANTINVS AVG; gelauwerd hoofd r.
Keerzijde: DN CONSTANTINI MAX AVG; in afsnede, PT; VOT/XX in krans
Overig:
RIC 140; Pr
€ 65