Ex Künker 304 (19 Maart 2018), kavel 632.
18647 Seleuciden. Antiochos IV Epiphanes 175-164 v.C., AR Drachme (16/17mm, 3,93 gram)
Muntplaats: onzeker munthuis in Media of Hyrcania
Voorzijde: Hoofd Antiochos IV met diadeem r.
Keerzijde: BAΣIΛEΩΣ ANTIOXOY; Apollo zittend l. op omphalos met pijl en boog
Overig:
Houghton c.s. 1559.3; SNG Spaer 1225 (Ecbatana); Zfr
€ 135