Theodosius draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: dominus noster ('onze heer'), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

De stadsgodin Roma wordt afgebeeld als oorlogsgodin met harnas, helm en soms een parazonium (kort zwaard). Nadat het Romeinse rijk christelijk geworden was, komt zij voor als de verpersoonlijking van de stad Rome of het Romeinse rijk.

Theodosius werd in 346 in Spanje geboren en volgde in de voetstappen van zijn gelijknamige vader door een roemrijke militaire carrière te doorlopen. Na de rampzalige veldslag bij Hadrianopolis, waar de Romeinse legioenen vernietigd werden door de Gothen, werd hij door keizer Gratianus bevorderd tot keizer (379). Theodosius kreeg heerschappij over het oosten van het Rijk. Dit bleek een verstandige beslissing. De nieuwe keizer slaagde erin de barbaren uit de oostelijke provincies te verdrijven. In 388 maakte hij ook korte metten met de usurpator Magnus Maximus en zes jaar later met Eugenius. Die laatste overwinning maakte hem heer en meester over het gehele Romeinse rijk. Theodosius, die de bijnaam 'de Grote' kreeg, stierf in 395. Onder Theodosius werd het christendom de 'staatsgodsdienst', aangezien hij het orthodoxe credo voor alle onderdanen verplicht stelde en een verbod uitvaardigde op heidense cultussen.

18885 Theodosius I 379-395, AR Siliqua (19mm, 1,62 gram)
Muntplaats: Trier 388-395
Voorzijde: DN THEODOSIVS P F AVG; Gedr. buste met diadeem en kuras r.
Keerzijde: VIRTVS ROMANORVM; in ex, TRPS; Roma zittend l. op kuras, met Victoria op globe en speer
Overig:
RIC IX 94b en 106a; oud krasje onder toon op kz., kleine flan flaws, prachtige kabinettoning en Zfr/Pr
€ 275