Constantijn draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: imperator (oorspronkelijk 'opperbevelhebber'. Een keizerlijke eretitel) en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

Mars, of zoals de Grieken zeiden: Ares, is de oorlogsgod. Hij wordt gewoonlijk afgebeeld met speer en schild, zijn mantel wapperend in de wind. Soms wordt hij Ultor genoemd, letterlijk Mars de Wreker.

Constantijn werd rond 274 geboren in Naissus, in de provincie MoesiŽ, als zoon van de latere keizer Constantius I en Helena. Na de dood van zijn vader, in 306, werd hij door de legioenen tot keizer uitgeroepen, maar hij moest zijn keizerstitel weer inleveren op gezag van Galerius. In 307 werd hij opnieuw keizer en vanaf dan begint de 'tocht naar de alleenheerschappij'. Hij bevocht en overwon diverse 'medekeizers' als Maxentius, Licinius en de oude Maximianus. In 324, toen Licinius overwonnen werd, was hij alleenheerser van het rijk. Constantijn staat bekend als de eerste christelijke keizer, sinds zijn visioen tijdens de slag bij de Milvische brug tegen Maxentius. Hij stichtte de stad Constantinopel in 330 als nieuwe hoofdstad van het rijk. Constantijn stierf in 337 aan een ziekte.

19612 Constantijn de Grote 307-337, AE Follis (23mm, 4,08 gram)
Muntplaats: Trier 310-13
Voorzijde: IMP CONSTANTINVS AVG; Gelauwerde buste met kuras r.
Keerzijde: MARTI CONSERVATORI; gehelmde buste van Mars met kuras r.
Overig:
RIC VI 881; Prachtig, met een aantrekkelijke groene patina
€ 125