Met een oud Duits verzamelaarskaartje.

De stadsgodin Roma wordt afgebeeld als oorlogsgodin met harnas, helm en soms een parazonium (kort zwaard). Nadat het Romeinse rijk christelijk geworden was, komt zij voor als de verpersoonlijking van de stad Rome of het Romeinse rijk.

De 'X' op de voorzijde is een waarde-aanduiding en betekent 'deze munt is tien asses waard'.

Juno, door de Grieken Hera genoemd, is de metgezel van de Romeinse oppergod Jupiter. Ze wordt afgebeeld als een rijzige vrouw met patera en scepter. Ze wordt vaak vergezeld van haar heilige dier: een pauw.

19846 Romeinse Republiek. Gaius Renius, AR Denarius (18mm, 3,92 gram)
Muntplaats: Rome 138 v.C.
Voorzijde: Gehelmd hoofd van Roma r., X achter
Keerzijde: Juno in biga van geiten r., of goats right, met scepter en zweep; onder, C RENI; in afsnede, ROMA
Overig:
Crawford 231/1; mooie donkere zilvertoning, Zfr
€ 135