Valens draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: dominus noster ('onze heer'), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

De stadsgodin Roma wordt afgebeeld als oorlogsgodin met harnas, helm en soms een parazonium (kort zwaard). Nadat het Romeinse rijk christelijk geworden was, komt zij voor als de verpersoonlijking van de stad Rome of het Romeinse rijk.

Valens was de jongere broer van Valentinianus I, die samen keizer waren vanaf 364. Valens kreeg de heerschappij over de oostelijke provincies. Hij sneuvelde op het slagveld in gevecht tegen de Visigoten.

19953 Valens 364-378, AR Siliqua (18mm, 1,82 gram)
Muntplaats: Trier 367-78
Voorzijde: DN VALEN-S PF AVG; gedrapeerde buste rechts met kuras en pareldiadeem
Keerzijde: VRBS ROMA; In afsnede: TRPS•; Roma zittend links, met Victoria en scepter
Overig:
RIC 27e/45b; Prachtig, met een aantrekkelijke kabinettoning
€ 275