Ex Muntschat Rauceby, gevonden in Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk in Juli 2017 (PAS ID: LIN-F6D516, BM Ref: 2017 T649).

Diocletianus draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: imperator (oorspronkelijk 'opperbevelhebber'. Een keizerlijke eretitel), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

Fortuna, door de Grieken Tyche genoemd, is de verpersoonlijking van het geluk in de zin van 'fortuin'. Ze houdt een roer in haar hand, die soms op een globe rust, en een cornucopiae (hoorn van overvloed). Soms staat er een wiel naast haar (het rad van fortuin) en soms heeft ze nog een olijftak (vredessymbool) of patera (offerschaal) in de hand.

Diocletianus, aanvankelijk Diocles geheten, werd in omstreeks 245 geboren in Dalmatia. Na de moord op Carinus werd hij uitgeroepen tot keizer door het leger. Hij ontpopte zich tot een groot leider, generaal, staatsman, bestuurder en hervormer. Aan het begin van zijn regering besefte Diocletianus dat het Romeinse rijk te groot was om bestuurd te worden door één man. Hij bedacht het systeem van de 'tetrarchie', waarin er vier heersers waren die elk de verdediging van een afgebakend gebied voor hun rekening namen. Diocletianus bestuurde het oostelijke deel van het rijk. In 305 deed hij vrijwillig afstand van het purper (en dwong zijn mede-keizer Maximianus hetzelfde te doen), om plaats te maken voor de volgende lichting 'tetrarchen'. Hij stierf ongeveer acht jaar later. Diocletianus is in numismatisch opzicht belangrijk voor de grootschalige hervorming van het muntstelsel onder zijn bewind.

20871 Ex Rauceby muntschat - Diocletianus 284-305, AE Follis (28 mm, 10,80 gram)
Muntplaats: Trier 298-299
Voorzijde: IMP DIOCLETIANVS P F AVG; gelauwerde buste r.
Keerzijde: FORTVNAE RE-DVCI CAESS NN; B-* in veld; TR in afsnede; Fortuna staande naar links met roer op globe en cornucopiae
Overig:
RIC 251; zeldzaam keerzijdetype. Opnieuw gepatineerd, defect in muntplaatje kz., Zfr/Pr
€ 175