Marcus Aurelius Severus Alexander draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: Imperator Caesar, een keizerlijke erenaam (Imperator betekent oorspronkelijk 'opperbevelhebber') en Augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke erenaam).

De keerzijde geeft de rest van de keizerlijke titulatuur: pontifex maximus (hogepriester), bekleed met de macht van volkstribuun ('tribunicia potestas'), consul en pater patriae ('vader van zijn vaderland').

Salus is de verpersoonlijking van gezondheid, en meer in het algemeen van veiligheid en welzijn. Zij wordt gewoonlijk afgebeeld als een vrouw die een slang van een patera (offerschaal) voedt.

Severus Alexander vervulde het ambt van caesar onder het tirannieke bewind van zijn neef Elagabalus. Na diens moord werd hij door de praetoriaanse garde tot keizer uitgeroepen, wat bevestigd werd door de senaat. Hij is de geschiedenis ingegaan als een van de beste keizers van het Romeinse rijk. Het rijk kende voorspoed en gedurende de eerste negen jaren van zijn regering werden er geen oorlogen gevoerd. Na een conflict met de Parthen werd hij tijdens een oorlog aan de grens van Germania vermoord, samen met zijn moeder Julia Mamaea, terwijl de soldaten een van hun aanvoerders, Maximinus Thrax, tot keizer uitriepen.

21236 Severus Alexander 222-235, AR Denarius (19 mm, 3,21 gram)
Muntplaats: Rome
Voorzijde: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG; gedrapeerde en gelauwerde buste met kuras r.
Keerzijde: PM TR P COS PP; Salus zittend l., voedt om altaar gekronkelde slang van patera
Overig:
RIC 14; bijna Pr
€ 85