Ex verzameling F. Pouwel, Nederland. Verzameld sinds de jaren '80.

Antoninus Pius draagt naast de keizersnaam 'Augustus' ('de Verhevene) nog de volgende titulatuur: pater patriae ('vader van zijn vaderland') en bekleed met de macht van volkstribuun ('tribunicia potestas') voor de 15e maal. De keerzijde vermeldt nog zijn 4e consulaat.

Salus is de verpersoonlijking van gezondheid, en meer in het algemeen van veiligheid en welzijn. Zij wordt gewoonlijk afgebeeld als een vrouw die een slang van een patera (offerschaal) voedt.

Antoninus Pius werd geboren in 86 in Lanuvium. Hij had een glansrijke politieke carrière doorlopen voordat hij 120 door Hadrianus als zoon geadopteerd werd. Er heerste vrede tijdens zijn regeringsperiode en het rijk floreerde. Pius is bekend komen te staan als een van de beste Romeinse keizers. Veel latere heersers namen zelfs zijn naam - Antoninus Pius - over. Pius stierf in 161.

PF04 Antoninus Pius 138-161, AE Sestertius (33mm, 23,20 gram)
Muntplaats: Rome 151/52
Voorzijde: ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XV; gelauwerd hoofd r.
Keerzijde: SALVS AVG COS IIII - SC; Salus staande l. met scepter, voedt om altaar gekronkelde slang van patera
Overig:
RIC 886; Zfr
€ 180