Ex verzameling F. Pouwel, Nederland. Verzameld sinds de jaren '80.

De verpersoonlijking van de hoop draagt een bloem en wordt gewoonlijk afgebeeld terwijl ze de tip van haar gewaad optilt.

Aemilianus was gouverneur van de provincie Moesia onder Trebonianus Gallus. Hij was dermate succesvol op het slagveld tegen de Gothen dat hij door de legioenen aldaar tot keizer werd uitgeroepen. Na een inval in ItaliŽ liepen Gallus' troepen over naar Aemilianus, nadat ze hun keizer en diens zoon Volusianus vermoord hadden. Maar al gauw kwam er een einde aan de korte heerschappij van de usurpator, toen Valerianus hem tegemoet trok in ItaliŽ. Aemilianus werd op zijn beurt ook weer vermoord door zijn soldaten.

PF41 Aemilianus 253, AR Antoninianus (23mm, 3,45 gram)
Muntplaats: Rome
Voorzijde: IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG; gedr. buste met stralenkroon r.
Keerzijde: SPES PVBLICA; Spes lopend l. met bloem
Overig:
RIC 10; Zfr+, kleine flan crack
€ 140