Ex verzameling F. Pouwel, Nederland. Verzameld sinds de jaren '80.

Postumus draagt op deze munt de volgende titulatuur: imperator (oorspronkelijk 'opperbevelhebber'. Een keizerlijke eretitel), caesar (keizerlijke eretitel), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

De verpersoonlijking van de vrede, Pax, draagt een olijftak en scepter, maar soms ook een cornucopiae (hoorn van overvloed) of caduceus.

Postumus voerde het commando over de legioenen die de Rijngrens moesten verdedigen tegen invallende barbaren onder keizer Valerianus I. In 259 kwam hij in opstand en verwierf de macht over GalliŽ, Spanje en BritanniŽ. Postumus was een van de weinige 'usurpatoren' die ook werkelijk succesvol geweest is. Hij regeerde en verdedigde zijn 'Gallische rijk', politiek georganiseerd naar Romeins voorbeeld met gouverneurs en een senaat, gedurende een decennium zeer verdienstelijk. Na het neerslaan van de opstand van Laelianus verbood Postumus de plundering van de stad Mainz, die de rebel gesteund had, waarna hij vermoord werd door zijn eigen ontevreden soldaten.
PP1039 Postumus 260-269, AR Antoninianus (21mm, 3,71 gram)
Muntplaats: Keulen
Voorzijde: IMP C POSTVMVS PF AVG; Gedrapeerde buste met stralenkroon en kuras r.
Keerzijde: PAX AVG; Pax rennend naar links, met olijftak en scepter
Overig:
AGK 51; RIC 78; getoond, Zfr/Pr
€ 50