Ex verzameling Frans Pouwel, Nederland, en verzameling J.S. Vogelaar, CNG 204 (2009), lot 154.

Maximianus draagt de volgende titulatuur op de voorzijde: imperator (oorspronkelijk 'opperbevelhebber'. Een keizerlijke eretitel), caesar (keizerlijke eretitel), pius ('vroom, plichtsgetrouw'), felix ('gelukkig, gezegend') en augustus (letterlijk 'verhevene', keizerlijke eretitel).

De verpersoonlijking van de vrede, Pax, draagt een olijftak en scepter, maar soms ook een cornucopiae (hoorn van overvloed) of caduceus.

van de drie keizers' (de afkorting AVG heeft twee extra G's). Carausius probeerde blijkbaar zijn positie als keizer van Britannia te laten 'rectificeren' door de rechtmatige keizers, maar Diocletianus en Maximianus hebben nooit zijn aanspraken op de keizerstitel erkend. Op zijn muntslag deed Carausius echter net alsof dat wel het geval was. Er zijn diverse keerzijdes met het meervoud AVGGG en er is een zeldzame emissie met drie portretten op de voorzijde, vergezeld van het omschrift 'Carausius en zijn broeders'.

PP497 Maximian 286-310, AE Antoninianus (22mm, 3,40 gram)
Muntplaats: London, struck by Carausius
Voorzijde: IMP C MAXIMIANVS PF AVG; Gedr. buste met stralenkroon en kuras r.
Keerzijde: PAX AVGGG; S-P in veld; MLXXI in afsnede; Pax staande l. met tak en scepter
Overig:
RIC 34; Zfr
€ 140