Ex verzameling F. Pouwel, Nederland. Verzameld sinds de jaren '80.

De keerzijde is een staaltje van keizerlijke propaganda. De boodschap is dat de keizer zorgt voor graan (Annona is de peronificatie van de graanoogst) uit Egypte.

Rome was een stad met ongeveer een miljoen inwoners. Het spreekt vanzelf dat de landbouw in de directe omgeving al die mensen niet kon voeden. In de tijd dat de munt geslagen werd, werd het graan om de bevolking van Rome te voeden hoofdzakelijk per schip ingevoerd vanuit Egypte. Hieraan wordt gerefereerd met de scheepsboeg op de keerzijde. Met deze munt wil de keizer zeggen dat hij het volk van Rome weer eens aan voedsel geholpen heeft. Annona wordt altijd afgebeeld met aren en vaak ook met een modius.

Titus werd in 41 geboren als de oudste zoon van Vespasianus en Flavia Domitilla. Hij groeide op met Claudius' jong gestorven zoon Britannicus. Titus is vooral bekend vanwege zijn commando van de Romeinse legioenen tijdens de eerste Joodse Opstand. In het jaar 70 werd Jeruzalem ingenomen en de tempel verwoest. Deze expeditie had een grote commemoratieve muntslag tot gevolg. In 79 volgde hij zijn vader op, maar stierf twee jaar later. Hij was een zeer geliefd keizer en zijn dood dompelde de stad in rouw.

PP608 Titus Caesar 69-79, AR Denarius (18mm, 3,14 gram)
Muntplaats: Rome 77-78
Voorzijde: T CAESAR VESPASIANVS; gelauwerd hoofd r.
Keerzijde: ANNONA AVG; Annona zittend l. op troon, met zak graanaren
Overig:
RIC 972 (Vespasianus); Zfr
€ 225