Ex verzameling F. Pouwel, Nederland. Verzameld sinds de jaren '80.

Claudius werd in 10 v.Chr. geboren in Lugdunum, als zoon van Nero Claudius Drusus en Antonia. Als gevolg van een kinderziekte had hij een spraakgebrek en liep moeilijk, wat hem de reputatie gaf zwak van geest te zijn. Dit was echter niet het geval: hij hield ervan te studeren en te schrijven. Na de dood van zijn neef Caligula werd hij, op middelbare leeftijd, door de praetoriaanse garde tot keizer uitgeroepen en betoonde zich daarna een goed regeerder. In 43 n.Chr. leidde hij een invasie van Engeland en lijfde het eiland in als provincie. In 54 n.Chr. stierf Claudius, mogelijk werd hij vergiftigd door zijn vrouw Agrippina, de moeder van Nero.

PP823 Claudius 41-54, AE Quadrans (16mm, 3,12 gram)
Muntplaats: Rome 42
Voorzijde: TI CLAVDIVS CAESAR AVG; Modius
Keerzijde: PON M TR P IMP PP COS DES IT; Grote SC
Overig:
RIC 90; Zfr/Pr
€ 60