Crispina, vrouw van Commodus, Augusta 178-182, AR Denarius (17mm, 3,38 gram) Rome
CRISPINA AVG; gedrapeerde buste r.
DIS GEN-ITALI-BVS; altaar
RIC 281; Zfr
 
€ 140,-
nr. 17122
Diva Mariniana, vrouw van Valerianus 253-267, AR Antoninianus (21mm, 3,28 gram) Rome
DIVAE MARINIANAE; gesluierde buste met stephane r., gezetop maansikkel
CONSECRATIO; pauw staande frontaal, kop r.
RIC 4; Zfr+
 
€ 200,-
nr. 17124
Diocletianus 284-305, AE Follis (26mm, 9,29 gram) Trier c. 305
DN DIOCLETIANO FELICISSIMO SEN AVG; gelauwerde buste r. met olijftak en mappa
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG; in veld, S-F; in afsnede, PTR; Providentia staande tegenover Quies, met scepter
RIC 676a; Pr
 
€ 190,-
nr. 16970
Maximianus 286-310, AE Follis (27mm, 10,83 gram) Carthago c. 299-303
IMP MAXIMIANVS PF AVG; gelauwerd hoofd r.
SALVIS AVGG ET CAESS FEL KART; in afsnede: B; Carthago staande l. met fruit in beide handen
RIC 31b; Zfr+
 
€ 45,-
nr. FP67
Divus Romulus, zoon van Maxentius, gest. 309, AE 1/4 Follis (17mm, 1,40 g) Rome c. AD 310
DIVO ROMVLO N V BIS CONS; buste blootshoofds r.
AETERNAE MEMORIAE; in ex, RQ; Eagle standing on domed shrine
RIC 239; Zfr
 
€ 200,-
nr. 16975
Valentinian II 375-392, AR Siliqua (18mm, 1,85 gram) Trier 375-378
DN VALENTINIANVS IVN P F AVG; Gedr. buste met diadeem en kuras r.
VICTORIA AVGGG; Victoria lopend l. met krans en palmtak; in afsnede, TRPS
RIC 43 en 57a; Zfr+, licht ruw op kz. in veld
 
€ 200,-
nr. 16984
Constans II 641-668, Gouden Solidus (11mm, 4,40 gram) Carthago
Frontale bustes van Constans (l.) met lange baard en Constantijn IV (r.), baardloos, Constans met kruisglobe
Frontale bustes van Heraclius (l.) en Tiberius (r.), met groot kruis tussen hen in; P onder kruis
Sear 1043 var. (kruis op globe); MIB 72B var. (zelfde); Zfr+, enkele kleine krasjes
 
€ 450,-
nr. 16996