Campania, Neapolis. AR Didrachme (19mm, 6,95 gram) c. 320-300 v.C.
Hoofd van nymf r.; achter, Artemis rennend r., met twee toortsen; onder nek, ΠAPME
Stier met bebaard mannenhoofd r., Nike vliegend boven hem, kranst het hoofd; onder, bij; in afsnede, NEOΠOΛIT
Sambon 465; SNG ANS 349; Fr+, aantrekkelijk getoond
 
€ 175,-
nr. 20020
Julia Domna, moeder van Caracalla 198-217, AR Denarius (19mm, 3,11 gram) Rome
IVLIA PIA FELIX AVG; gedrapeerde buste r.
PVDICITIA; Pudicitia zittend l., hoofd frontaal, met scepter
RIC IV 575; kleine flan crack, Zfr/Pr, getoond
 
€ 85,-
nr. 19947
Plautilla, vrouw van Caracalla, gest. 212, AR Denarius (19mm, 3,40 gram) Rome
PLAVTILLA AVGVSTA; gedrapeerde buste r.
CONCORDIA AVGG; Concordia staande l. met scepter en offerschaal
RIC 363A; Zfr/Pr
 
€ 110,-
nr. PP1011
Philippus I 244-249, AE Sestertius (29mm, 20,26 gram) Rome
IMP M IVL PHILIPPVS AVG; gedrapeerde en gelauwerde buste met kuras r.
FIDES MILITVM - SC; vier militaire standaards
RIC 171a; Zfr/Pr
 
€ 150,-
nr. 19911
Philippus II Caesar 244-247, AR Antoninianus (24mm, 5,08 gram) Rome
M IVL PHILIPPVS CAES; Buste met stralenkroon en kuras r.
PRINCIPI IVVENT; Philippus II staande r. met speer en globe
RIC 216c; Zfr/Pr
 
€ 60,-
nr. PP1033
Divus Romulus, zoon van Maxentius, gestorven 309, AE Follis (25mm, 6,24 gram) Ostia
IMP MAXENTIVS DIVO ROMVLO N V FILIO; buste blootshoofds r.
AETERNA MEMORIA; in afsnede: MOSTQ; zeszuilige tempel met koepel met daarop adelaar; rechterdeur open
RIC 33; Zfr
 
€ 375,-
nr. PP1052
Valens 364-378, AR Siliqua (18mm, 1,82 gram) Trier 367-78
DN VALEN-S PF AVG; gedrapeerde buste rechts met kuras en pareldiadeem
VRBS ROMA; In afsnede: TRPS•; Roma zittend links, met Victoria en scepter
RIC 27e/45b; Prachtig, met een aantrekkelijke kabinettoning
 
€ 275,-
nr. 19953
Kruisvaarders, Koninkrijk Jeruzalem. AR Dirham (22 mm, 2,05 gram) Akko gedateerd 1251, ge´mmobiliseerd, circa 1251-1258
Arabisch "Een God, een geloof, een doop" en "Geslagen in Akko in jaar 1251 van de incarnatie"
Arabisch "De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Een God" en "Zijn glorie in alle eeuwigheid, amen amen"
Balog & Yvon 47; Metcalf, Crusades - ; CCS 17; slagzwakte, Zfr
 
€ 250,-
nr. 19113