IoniŽ, Phokaia. Electrum Hekte (10mm, 2,53 gram) 387-326 v.C.
Hoofd nimf, haar in sphendone, l.; achter, zeehond
In vier vierkanten verdeeld vierkant incuus
Bodenstedt 100; Zfr
 
€ 325,-
nr. 16898
Antoninus Pius 138-161, AE Sestertius (33mm, 23,20 gram) Rome 151/52
ANTONINVS AVG PIVS PP TR P XV; gelauwerd hoofd r.
SALVS AVG COS IIII - SC; Salus staande l. met scepter, voedt om altaar gekronkelde slang van patera
RIC 886; Zfr
 
€ 180,-
nr. PF04
Caracalla 198-217, AR Denarius (18mm, 3,51 gram) Rome 199-201
ANTONINVS PIVS AVG; Gedr. en gelauw. buste met kuras r.
RECTOR ORBIS; Caracalla, gelauwerd, naakt met chlamys over schouser, staande frontaal, hoofd l. met globe en speer, zwaard op rug
RIC 141; Pr, getoond
 
€ 110,-
nr. 16968
Aemilianus 253, AR Antoninianus (23mm, 3,45 gram) Rome
IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG; gedr. buste met stralenkroon r.
SPES PVBLICA; Spes lopend l. met bloem
RIC 10; Zfr+, kleine flan crack
 
€ 170,-
nr. PF41
Diocletianus 284-305, AE Follis (26mm, 9,29 gram) Trier c. 305
DN DIOCLETIANO FELICISSIMO SEN AVG; gelauwerde buste r. met olijftak en mappa
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG; in veld, S-F; in afsnede, PTR; Providentia staande tegenover Quies, met scepter
RIC 676a; Pr
 
€ 190,-
nr. 16970
Diocletianus 284-305, AE Follis (30mm, 10,98 gram) London c. 305-07
DN DIOCLETIANO FELICISSIMO SEN AVG; Gelauwerde bust r. met mappa en olijftak
PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG; Providentia staande tegenover Quies, met scepter
Cloke/Toone 4.01.002; RIC 77a; Zfr+
 
€ 135,-
nr. PF64
Severus II Caesar 305-06, AE verzilverde Follis (27mm, 8,22 g) Ticinum c. 305
SEVERVS NOB CAESAR; gelauwerde buste r.
VIRTVS AVGG ET CAESS NN; PT in afsnede; stip in l. veld; Mars lopend r. met trofee en speer
RIC 58a; Pr
 
€ 225,-
nr. 16988
Mauricius Tiberius 582-602, Gouden Solidus (22mm, 4,39 gram) AntiochiŽ
ON mAVRC Tib PP AVI; gedrapeerde buste met kuras frontaal, met helm en kruisglobe
VICTORIA AVGG Z; in afsnede, CONOB; engel staande frontaal, met lange staf met tau-rho monogram en kruisglobe
Sear 524; bijna Pr
 
€ 400,-
nr. 16865